Aanvraag formulier nieuwe Gebruiker

Succesvolle aanvraag

Het aanvragen van een gebruiker kan op vele manieren. Het komt regelmatig voor dat hier achteraf nog bepaalde informatie voor vereist is. Dit zouden wij graag anders zien. Door het gebruik van dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een nieuwe gebruiker. Bij het aanvragen hiervan, vermeld graag onderstaande punten.

  • Naam aanvrager:
  • Je e-mailadres:
  • Bedrijfsnaam:
  • Volledige naam nieuwe gebruiker:
  • Begindatum nieuwe gebruiker:
  • Heeft deze gebruiker ene nieuwe mailbox nodig?:
  • Is er een huidige gebruiker waar deze mee vergeleken kan worden? ( Qua rechten & Functionele mailboxen )?:
  • Zijn er nog aanvullende rechten / mailboxen nodig, Zoja welke?:

Mocht u nog meer informatie hebben over de gebruiker, vermeld die dan gerust.

Bij voorbaat dank.

Team QNS