Network Services

QNS – Quality Network Services neemt het volledige beheer en onderhoud van bedrijfsnetwerken uit handen. Bedrijven en organisaties hoeven niet te beschikken over kennis en ervaring in eigen huis maar kunnen terugvallen op QNS.

Na een inventarisatie ter plaatse, gevolgd door advies over een maximaal gebruik van de toepassingen, wordt het netwerk optimaal beveiligd ingericht.
Zodra gebruikers zich op de digitale infrastructuur begeven, start direct de fase van beheer. Verandert de markt of ontstaan andere behoeften, dan kan het netwerk hierop aangepast worden.

Advies en inrichting

Wie een ict-netwerk op bedrijfsniveau wil inzetten of optimaliseren, moet zich afvragen: welke diensten moet het leveren en waar zal het op voorbereid moeten zijn.

Hebben medewerkers op afstand toegang tot specifieke bedrijfsgegevens nodig, wil ik direct kunnen schakelen met andere vestigingen of worden bedrijfsprocessen straks gemoderniseerd?

QNS – Quality Network Services buigt zich in antwoord op deze vragen over de volgende, essentiële punten:

– Bewaking en beveiliging van het netwerk – Capaciteit van de aanwezige apparatuur – Ruimte en mogelijkheden voor groei.

Gebruik & Beheer

Een bedrijfsnetwerk staat of valt met continuïteit. Door op afstand de diverse systeemprocessen permanent te volgen, blijft de capaciteit bewaakt en worden eventuele storingen tijdig opgespoord.

Nog voordat ze zich tot serieuze bedreiging voor de bedrijfsvoering kunnen ontwikkelen. Doet zich een storing voor, dan kan deze veelal zonder dat de gebruiker er erg in heeft, worden verholpen. QNS – Quality Network Services biedt namelijk een oplossing van afstand of neemt contact op met derden, bijvoorbeeld als de oorzaak bij uw provider ligt.

In de fase van Gebruik & Beheer worden onder andere de volgende taken uitgevoerd:

– Update van softwarepakketten en licenties, onder begeleiding van QNS – Quality Network Services – Monitoring: de controle op onderlinge afstemming en werking van de processen achter het bedrijfsnetwerk. Bijvoorbeeld de controle van disk-capaciteit en dagelijkse back-ups – Voorkomen en verhelpen van storingen.

Doorontwikkeling

Verschuiving van bedrijfsfocus, nieuwe marktontwikkelingen of personeelsuitbreiding kunnen reden zijn om de functionaliteit van het bedrijfsnetwerk te herzien. Een betere afstemming op nieuwe situaties kan de slagkracht van een bedrijf of organisatie versterken.

Zo kunnen nieuwe medewerkers snel worden geïntegreerd door een buffer in te bouwen of kan de huidige werkruimte behouden blijven door de inzet van thuiswerk-plaatsen. In vergrotende trap zijn nieuwe dependances of vestigingen eenvoudig in het bestaande netwerk op te nemen.

Neem voor meer informatie over beheer & onderhoud van bedrijfsnetwerken contact op met QNS – Quality Network Services.