Back-up

Nederlands bedrijfsleven onderschat back-up

22 juli 2013 in Nieuws door QNS  |  Reacties uitgeschakeld voor Nederlands bedrijfsleven onderschat back-up

Nederlands bedrijfsleven onderschat back-upEen groot deel van de Nederlandse bedrijven maakt op een of andere manier een back-up van zijn digitale gegevens. De manier waarop de back-up vaak plaatsvindt, volstaat echter niet. Nederlandse organisaties onderschatten vooral het back-upproces. Dit blijkt uit onderzoek van ict-leverancier EMC onder meer dan duizend werknemers van organisaties in de Benelux.

Een opvallende bevinding is dat de back-up van gemiddeld 27 procent van de onderzochte bedrijfssystemen langer dan acht uur in beslag neemt. Daarnaast blijkt dat problemen met back-upprogramma’s (back-up client-software) in 16 procent van de gevallen de reden is dat een volledige back-up mislukt. De resultaten zijn opmerkelijk omdat veel bedrijven momenteel hun it-infrastructuur herzien om groei en innovatie van de organisatie te stimuleren. Een goede en betrouwbare back-upstrategie zou hier idealiter onderdeel van moeten zijn.

Back-up- en recoveryplan
‘Er zijn weinig bedrijven in Nederland die niet op een of andere manier een back-up maken van hun gegevens, maar er zijn helaas ook weinig bedrijven die hun back-up zo inrichten dat ze er ook daadwerkelijk op kunnen vertrouwen’, zegt Coen Bos, country manager van EMC Nederland. ‘En dat is natuurlijk precies waar het om draait bij het maken van een back-up. Back-ups die meer dan acht uur duren, zijn aan de orde van de dag. Iedereen kan bedenken dat een organisatie op die manier nooit over een actuele back-up, en dus actuele gegevens, beschikt. Beveiliging staat hoog op de agenda van het bedrijfsleven en het wordt tijd dat een effectief back-up- en recoveryplan daar standaard deel van gaat uit maken.’

Gemiddeld 13 procent van de back-uptaken (clients) doet er maximaal acht uur over. 51 procent doet er langer dan acht uur maar maximaal twaalf uur over en 4,4 procent doet er tussen de twaalf en 24 uur over. 4,5 procent doet er zelfs langer over dan 24 uur. De langste back-uptaak die de onderzoekers tegenkwamen was pas na 36 uur klaar.

Succesvolle back-ups
Gemiddeld 96 procent van de totale back-ups is succesvol. Dat betekent dat 4 procent niet goed is gelukt. Problemen met back-upsoftware voor specifieke systemen is in 16 procent van de gevallen de reden dat een back-up mislukt. Van deze 16 procent slaagt uiteindelijk gemiddeld 80 procent erin om een goede back-up te maken. 20 procent van de onderzochte back-up-clients weigert dus pertinent dienst.

De gemiddelde back-upcapaciteit van de organisaties die zijn onderzocht, is 118 terabyte. Zij maken allemaal gebruik van lokale back-upfaciliteiten (zoals disk of tape). Opmerkelijk is dat gemiddeld 39 procent van die gegevens een lage ‘change rate’ heeft, wat betekent dat de gegevens zeer weinig tot nooit meer geopend worden. Toch wordt deze data (onnodig) door de meeste bedrijven telkens meegenomen in de back-up.

Bron: computable.nl

MKB ondervindt problemen bij back-up en herstel

20 juni 2013 in Nieuws door QNS  |  Reacties uitgeschakeld voor MKB ondervindt problemen bij back-up en herstel

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft nog de nodige uitdagingen op het gebied van de kosten, complexiteit en de beperkte mogelijkheden van back-up en herstel van hun virtuele omgevingen. Dat blijkt uit onderzoek onder vijfhonderd midden- en kleinbedrijven in de Europa en Verenigde Staten door virtualisatieleverancier Veeam Software. Met het Virtualization Data Protection Report brengt Veeam Software de impact van virtualisatie op databescherming, back-up en dataherstel binnen het mkb in kaart.

De kosten voor back-up en herstel van virtuele omgevingen blijkt voor 85 procent van het midden- en kleinbedrijf een struikelblok. Het gaat dan met name om de hoge structurele beheerkosten (51 procent), dure licentiemodellen (48 procent) en back-ups die te veel opslag nodig hebben of gebruiken (44 procent).

Back-ups duren te lang
83 procent geeft aan problemen te ondervinden met de functionaliteiten van back-up en hersteltools, waardoor back-ups te lang duren (40 procent), herstel te veel tijd in beslag neemt (34 procent, wat veronderstelt dat de meerderheid tevreden is met vier uur hersteltijd) en het herstel van virtuele servers moeilijkheden met zich meebrengt (25 procent). Daarnaast vindt 22 procent bestand- en applicatieherstel te ingewikkeld.

80 procent van het mkb vindt databescherming te complex. Het gaat hierbij vooral om problemen met het structurele beheer van back-ups (52 procent) en een teveel aan virtuele servers om te back-uppen (35 procent). Daarnaast geeft 32 procent aan dat back-uptools te complex zijn om te configureren en te gebruiken.

Virtuele omgevingen
Miden en kleinbedrijven zijn wel bezig met het oplossen van de problemen die zij ondervinden bij back-up en herstel van hun virtuele omgevingen. Zo geeft 55 procent aan van plan te zijn binnen tien maanden van back-uptool te veranderen. De redenen om te kiezen voor een andere back-uptool zijn de total cost of ownership (46 procent), complexiteit (44 procent) en het niet kunnen voldoen aan de recovery time objectives (30 procent) en de recovery point objectives (21 procent).

Dit hangt samen met een groei in virtualisatie. Virtuele servers vormen nu nog 52 procent van de virtuele infrastructuur, maar naar verwachting zal dit percentage binnen twee jaar opgelopen zijn tot 63 procent. Dit kan ook zorgen voor een stijging in het aantal beschermde servers. Momenteel wordt 67 procent van de virtuele omgevingen gebackupt, wat betekent dat bijna een derde van alle virtuele infrastructuren binnen het mkb niet beschermd is.

Databescherming belangrijk aandachtspunt
‘Steeds meer midden- en kleinbedrijven staan voor dezelfde it-uitdagingen als grote ondernemingen en ervaren ook een toenemende druk vanuit de business’, zegt Veaam-ceo Ratmir Timashev. ‘Iedere storing in hun it-infrastructuur kan serieuze gevolgen hebben. Daarom is het zorgwekkend dat de grote meerderheid van het mkb problemen ondervindt met back-up en herstel van hun virtuele omgeving. Dit in combinatie met het feit dat één op de zes herstelactiviteiten simpelweg niet slaagt, laat zien dat databescherming in het mkb een belangrijk aandachtspunt is.’

Belangrijkste bevindingen

  • Het herstellen van virtuele servers gaat slechts een fractie sneller dan het herstellen van fysieke servers, met respectievelijk vier uur en 21 minuten en vier uur en 51 minuten.
  • Het herstellen van individuele bestanden zoals e-mail neemt tot wel twaalf uur en acht minuten in beslag.
  • 67 procent van de back-uptools voor het mkb maakt gebruik van agents, wat de complexiteit van back-up en herstel kan vergroten. 76 procent van het mkb ervaart problemen met het beheren van agents, slechte performance en back-up- en herstelactiviteiten die falen.
  • 63 procent van het mkb verwacht dat hun back-up- en hersteloplossingen minder effectief zullen worden naarmate de hoeveelheid data en servers binnen hun organisatie toeneemt.
  • 41 procent geeft aan dat één uur downtime minstens 150.000 dollar kost. Dit betekent, gezien de hersteltijden, dat de kosten van storingen kunnen oplopen tot 600.000 dollar of meer.
  • Eén op de zes herstelpogingen van virtuele machines die geback-upt zijn, levert problemen op waardoor de hersteltijden en de kosten van downtime oplopen. Dit percentage is niet verrassend, aangezien slechts 8 procent van de machines is getest.
  • Momenteel wordt van 33 procent van de virtuele infrastructuren in het mkb geen back-up gemaakt.
  • 55 procent van het mkb is van plan nog voor 2014 over te stappen op een andere back-uptool voor hun virtuele servers.

Bron: computable.nl